مردمی کردن اقتصاد از دید فرهاد دژپسند

 

مردمی کردن اقتصاد از دید فرهاد دژپسند

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: برای مردمی کردن اقتصاد، چاره‌ای نداریم جز اینکه با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی زمینه مردمی کردن اقتصاد نیز فراهم شود و اگر این مقوله را حل کنیم حتی در مدیریت سهام عدالت تحول ایجاد خواهد شد.