خودکشی مرد ۳۵ ساله از روی پل طبیعت

 

خودکشی مرد ۳۵ ساله از روی پل طبیعت

به گزارش رکنا عصر امروز مرد 35 ساله‌ای که محمد مهدی نام دارد از روی پل طبیعت تهران دست به خودکشی زد.این مرد با پریدن از روی پل طبیعت و سقوط در بزرگراه مدرس به زندگی خود پایان داد.