دریادار خانزادی: تمدن دریایی ایران را با توسعه سواحل مکران احیا کردیم

 

دریادار خانزادی: تمدن دریایی ایران را با توسعه سواحل مکران احیا کردیم

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: در دهه چهارم انقلاب اسلامی با توسعه سواحل مکران تمدن دریایی ایران را احیا کردیم.