ایران خواستار دسترسی شیخ زکزاکی به خدمات درمانی شد

 

ایران خواستار دسترسی شیخ زکزاکی به خدمات درمانی شد

سخنگوی وزارت خارجه گفت: از مسئولین نیجریه انتظار می‌رود در اسرع وقت نسبت به انتقال شیخ ابراهیم زکزاکی به خارج از بازداشتگاه برای دسترسی وی به خدمات درمانی مناسب و فوری اقدام کنند.