بازسازی خانه‌های جنگ‌زده موصل

 

بازسازی خانه‌های جنگ‌زده موصل

گروه عکس سینا،   3970818095

شهروندان موصل یک سال پس از سقوط داعش برای بازسازی خانه هایشان خود دست به کار شده اند./ عکس: مهر