برداشت زعفران در یونان

 

برداشت زعفران در یونان

گروه عکس سینا،   3970818071

کشاورزان یونانی که کشورشان با وضعیت وخیم اقتصادی مواجه است به فکر کشت زعفران افتاده اند./ عکس: مهر