رایزنی مسکو برای استفاده از پول ملی با وجود تحریم‌های ضدایرانی

 

رایزنی مسکو برای استفاده از پول ملی با وجود تحریم‌های ضدایرانی

سخنگوی وزارت خارجه روسیه از رایزنی مسکو برای استفاده از پول ملی در تعاملات تجاری با وجود تحریم‌های ضدایرانی آمریکا خبر داده است.