تمرین جنگنده‌های نهاجا برای رژه در تهران

 

تمرین جنگنده‌های نهاجا برای رژه در تهران

مرحله تمرینی رژه جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی ارتش برای ایجاد آمادگی جهت شرکت در رژه هوایی ٢٩ فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.