فرودگاهی با جاذبه های توریستی در سنگاپور

 

فرودگاهی با جاذبه های توریستی در سنگاپور

فرودگاه چانگی سنگاپور یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های تردد هوایی در جنوب شرق آسیا است. که خود به عنوان جاذبه گردشگری معرفی شده این فرودگاه دارای بلندترین آبشار مصنوعی دنیا است.