مقام سابق مصر: قاهره نفعی از خصومت با ایران ندارد

 

مقام سابق مصر: قاهره نفعی از خصومت با ایران ندارد

مقامات پیشین وزارت خارجه مصر ضمن تمجید از خبر منتشر شده درباره خروج کشورشان از ائتلاف ضد ایران گفتند، قاهره نفعی از خصومت با ایران نمی بیند و ایده ناتوی عربی برای همه منطقه خطرناک است.