پرده‌برداری از یک حقیقت خطرناک درباره "ذرت‌های مکزیکی"

 

پرده‌برداری از یک حقیقت خطرناک درباره "ذرت‌های مکزیکی"

در این مطلب به ۳ نکته پنهان، تلخ و خطرناک درباره چرایی افزایش چشمگیر مصرف "ذرت‌های مکزیکی" در ایران اشاره شده است که تقریباً تمام این ذرت‌ها در بازار مصرف کشورمان، تراریخته و وارداتی است؛ با ما همراه باشید ...