کدام عوامل بیشترین استرس را به دانش‌آموزان تحمیل می‌کنند؟

 

کدام عوامل بیشترین استرس را به دانش‌آموزان تحمیل می‌کنند؟

به گزارش  تسنیم؛ سلامت روان در دنیای پیچیده امروز با چالش‌هایی مواجه است و اهمیت توجه به سلامت روان نسل جوان و نوجوان به شدت احساس می‌شود.

طبق نتایج مطالعات در این رابطه، اگر دانش‌آموزان با مشکلاتی به لحاظ سلامت روان مواجه باشند، قدرت سازگاری با محیط مدرسه، معلمان، دوستان، خانواده و جامعه را نخواهد داشت و ورود به دوره نوجوانی با تحولات بسیار عمیقی از نظر زیستی، روانی و اجتماعی همراه است.

در همین رابطه مسعود شکوهی؛ مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش‌وپرورش گفته بود:‌ از دوران نوجوانی  به‌عنوان دوران بحران، طوفان، استرس، دوره زایش دوباره و هویت‌طلبی یاد کرده‌اند. عدم تعادل و بی‌ثباتی عاطفی یکی از بارزترین ویژگی‌های دوره نوجوانی است و این درحالیست که بسیاری از آسیب‌های روانی در دوران بزرگسالی ادامه مشکلات دوران کودکی و نوجوانی است و عمده‌ترین آسیب‌های روانی دانش آموزان در حوزه بهداشت روان، اضطراب، استرس و عزت نفس پایین است و امیدواریم در طرح توانمندسازی روانی اجتماعی دانش آموزان این موارد را به حداقل برسانیم.

سهیلا ایمان‌پرور دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، در تحقیقی با عنوان " مقایسه استرس‌های روانی اجتماعی در میان دانش‌ آموزان" به بررسی این موضوع پرداخته است.

حوادث خانوادگی بیشترین استرس را برای دانش‌آموزان دارند

نتایج‌ این مطالعه نشان داد که از میان چهار دسته از حوادث فشارزای روانی اجتماعی، بیشترین سهم را در وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان به ترتیب حوادث استرس‌زای خانوادگی، حوادث فشارزای فردی و عوامل آموزشگاهی به خود اختصاص داده است و سهم حوادث استرس‌زای خانوادگی بیشتر از حوادث آموزشگاهی و فردی است و در گام دوم حوادث فشارزای فردی با وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان ارتباط دارد.

حوادث فشارزای فردی چون ترس و اضطراب، عزت نفس و خودپنداره دانش‌آموزان را کاهش داده و در کنار آن فقدان یک مشاوره توانمند که دانش‌آموزان دختر آن را محرم اسرار قرار دهند و فنون مقابله با اضطراب و استرس را از آنها یاد بگیرند، می‌تواند باعث افت تحصیلی شود.

همچنین تفاوت معناداری بین چهار نوع مدارس (دولتی، نمونه دولتی، غیرانتفاعی و استعدادهای درخشان) در چهار دسته از حوادث استرس‌زای خانوادگی، آموزشگاهی، اجتماعی و فردی و مجموع استرس‌ها وجود داشت.