بالاترین نرخ بیکاری ترکیه طی ۹ سال اخیر

 

بالاترین نرخ بیکاری ترکیه طی ۹ سال اخیر

همزمان با رکود اقتصادی در ترکیه، شرایط بازار کار این کشور نیز وخیم تر شده است. در سه ماهه منتهی به ژانویه، شمار افراد بیکار به ۴.۳ میلیون نفر افزایش یافته است که حدود یک میلیون نفر بیشتر از زمانی است که نرخ بیکاری این کشور ۱۲.۷ درصد بود. نرخ بیکاری ترکیه در سه ماهه پایانی سال قبل معادل ۱۲.۳ درصد بود.