بارش برف حرم منور رضوی را سپیدپوش کرد

 

بارش برف حرم منور رضوی را سپیدپوش کرد

به گزارش تسنیم، بارش برف از ساعتی قبل در مشهدمقدس آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

در این میان، بارش این نعمت الهی تصاویر زیبایی در بارگاه منور رضوی رقم زده و حرم رضوی نیز سپیدپوش شده است: