حضور دانشجویان و اقشار مختلف مردم تهران در تحصن مخسینات با تصویب لوایح FATF

 

حضور دانشجویان و اقشار مختلف مردم تهران در تحصن مخسینات با تصویب لوایح FATF

به گزارش فارس، تحصن مخسیناان تصویب لوایح FATF که عصر امروز در مسجد امام خمینیِ بازار بزرگ تهران آغاز شده با استقبال خوب دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم تهران روبرو شد.

دانشجویان طلاب و مردم انقلابی در همین راستا با حضور در مسجد امام بازار بزرگ تهران اعتراض خود را به تصویب CFT  و پالرمو نشان دادند.

منتقدان به تصویب لوایح FATF قصد دارند تا جمعه شب به تحصن خود ادامه دهند.

قرار است همزمان با برگزاری این تحصن برخی از چهره‌های سیاسی از دلایل مخسینات خود برای حاضران بگویند.

حضور دانشجویان و اقشار مختلف مردم تهران در تحصن مخالفت با تصویب لوایح FATF