نفس‌های آخر حصیربافی در بندر جاسک

 

نفس‌های آخر حصیربافی در بندر جاسک

حصیربافی سال‌هاست که در شهرهای بندری جنوب به عنوان یک‌ هنر سنتی و صنایع دستی شناخته شده است. بندرجاسک در استان هرمزگان هم جزو مناطقی است که روزگاری مردمانش از طریق حصیربافی امرار معاش می‌کردند اما در سال‌های اخیر با ورود موج ‌خشکسالی به کشور، این هنر و صنایع دستی کم رونق شده و در حال فراموش شدن است. امروز بسیاری از حصیربافان این منطقه به شغل‌های دیگر روی آورده‌اند، /عکس از مهر