ابهام در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن

 

ابهام در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن

در حالی که سالهاست مالیات بر عایدی سرمایه با هدف مقابله با تقاضاهای سوداگرانه در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجراست، ولی به خاطر مخسینات برخی از مسئولان دولتی و نمایندگان، تصویب طرح مجلس در این باره در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.