برنامه‌های امروز معاون اول رییس جمهوررییس شورای المپیک آسیا و انجمن کمیته های ملی المپیک صبح دوشنبه ۱۰ اردیبهشت با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور دیدار و گفتگو کرد.