سرلشکر موسوی: نیروهای مسلح پشت آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خاک می مالند

 

سرلشکر موسوی: نیروهای مسلح پشت آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خاک می مالند

فرمانده کل ارتش گفت: نیروهای مسلح وقتی با دشمن مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی روبرو هستند تلاش می کنند تا پشت دشمن را به خاک بمالند و روحیه و حال آنها شب عملیاتی است.